O nama

“Šampion” d.o.o. Niš je firma osnovana 2002. godine. Firma je svojim kontinuiranim napretkom i kvalitetom izgrađenih objekata kao i primenom savremenih materijala i tehnologije stvorila prepoznatljiv imidž na tržistu.

Dušan Stanković, direktor

Šampion d.o.o. Niš je firma osnovana 2002. godine. Firma je svojim kontinuiranim napretkom i kvalitetom izgradjenih objekata kao i primenom savremenih materijala i tehnologije stvorila prepoznatljiv imidž na tržištu.

Naši saradnici su isključivo licencirani izvođači radova, koji iza sebe imaju kvalitetne reference i stručno rukovodstvo, kako bi mogli da ispoštujemo i ispunimo visoke ciljeve.

Marketing i prodaju vršimo isključivo sa profesionalno uređenim agencijama za promet nekretnina, kako bi mogli da zadovoljimo sve zahteve kupaca po pitanju prezentacije i usluge.

Mnogi izvedeni objekti su dokaz našeg kvaliteta, od kojih izdvajamo stambeni objekat na bulevaru Zorana Đinđića br. 123 od 1100 metara kvadratnih, stambeni objekat u ulici Pasterova br. 15 od 900 metara kvadratnih, stambeno-poslovni objekat u ulici Božidar Adžije br. 32, 32b i 32g od 4400 metara kvadratnih, kuće u nizu u ulici Mokranjčeva prilaz 6 od 1200 metara kvadratnih, stambeno-poslovni objekat u ulici Jeronimova 24 od 1400 metara kvadratnih.

U organizaciji Šampion d.o.o. Niš je uspostavljen, dokumentovan i primenjuje se sistem menadžmenta kvalitetom. Rukovodstvo, zajedno sa zaposlenima, stalno poboljšava njegovu efektivnost, u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001.
Poštujući procesni pristup, identifikovani su i dokumentovani procesi neophodni za QMS (Quality Menagement System – Sistem Menadžmenta Kvalitetom). U dokumentaciji je vođeno računa da se postavi menadžment procesima uz podršku za izvođenje i praćenje. To su pretpostavke za merenje i analiziranje performansi procesa što je preduslov za stalna poboljšavanja.

Smatramo da smo sve to postigli prateći naš glavni moto, a to je kvalitet naših proizvoda i usluga, a osnovni cilj za nas predstavljaju zadovoljni klijenti. Ubeđeni smo da su upravo to ključni faktori za poslovni uspeh, tako da čvrsto verujemo da ce nam to omogućiti da nastavimo da se dalje razvijamo i postižemo još bolje rezultate u budućnosti.

Nadamo se da ćete biti uz nas u budućnosti kao svedok onoga za šta se zalažemo.

Vaš Šampion d.o.o. Niš